DATELE NOASTRE DE CONTACT

 Denumire completă: S.C. NICOMED S.R.L.

Adresă sediu social: Str.  Dunarii, bl. G 103, scara F, Ap. 2, Alexandria, Teleorman,cod poștal 140081 Număr de telefon: 0247317664

Adresă de email: nicomed_servmed@yahoo.com

Responsabilul nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal) : Niculae Florin

Noi, cei de la NICOMED, și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, precum și asigurarea unui climat de transparență  pentru pacienții noștri este o prioritate.Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesara pentru furnizarea investigatiilor pe care dv. doriti sa le faceti în cadrul centrelor noaste medicale sau pentru  derularea/ incheierea și executarea unui contract la care sunteți parte sau pe care angajatorul dv. a înteles sa il deruleze cu subscrisa. Prin solicitarea dv. de a efectua investigatii in cadrul NICOMED si/sau a partenerilor nostri va exprimati acordul ca datele dv sa fie preluate/prelucrate si stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii.Va rugam ca inainte de efectuarea investigatiilor sa va informati daca investigatiile pe care urmeaza sa le efectuati indeplinesc conditiile de acreditare conform stadardelor dorite de catre dv.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA:

Nicomed respecta drepturile pe care Regulamentul nr. 679/2016 le confera persoanei fizice vizate, respectiv:
(i) dreptul de informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de lege pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;

(ii) dreptul de acces la datele cu caracter personal: dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, o data pe an, confirmarea faptului ca datele mele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre SC NICOMED SRL.

(iii) dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte.

(v) dreptul de a se adresa justitiei: dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 679/2016, care au fost incalcate.

 CE DATE PRELUCRĂM:

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau rezultate în urma prestării serviciilor in cadrul centrelor medicale NICOMED și includ următoarele categorii de date:

 • Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: simptome; boli anterioare; analize și medicamente administrate în trecut; grupă sangvină; rezultatele analizelor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm; medicul pe care l-aţi accesat; recomandări medicale; date din dosarul medical din spital, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; date biometrice; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie.
 • Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); cod numeric personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii).
 • Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu / reşedinţă; număr de telefon mobil/fix; număr de fax; adresă de email. Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.
 • Detalii profesionale, cum ar fi: angajator; poziţie; marca angajat; număr legitimaţie. Detalii referitoare la asigurări, cum ar fi: calitatea de asigurat/ neasigurat, asigurator (in cazul asigurarilor private).

SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL:

 • Prestarea de servicii medicale către dumneavoastră.
 • Prestarea serviciilor medicale; înregistrarea serviciilor medicale prestate; comunicarea cu dumneavoastră cu privire la alte servicii prestate de noi; activarea sau particularizarea abonamentelor dumneavoastră la serviciile noastre; programări; identificarea dumneavoastră şi a serviciilor prestate; informarea dumneavoastră cu privire la rezultatele serviciilor prestate sau – în cazurile de medicina muncii – furnizarea documentelor legale catre angajatorul dumneavoastră).
 • Comunicarea cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) noutăţi privind serviciile medicale disponibile in cadrul NICOMED sau furnizarea alte informaţii care v-ar putea interesa.
 • Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte catre institutiile abilitate sau repararea unor erori de sistem.
 • Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.
 • Eliberarea bonurilor, a facturilor şi a chitanţelor către dumneavoastră; primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv înregistrarea plăților efectuate de altă persoană in numele dumneavoastra; restituirea unor sume de bani către dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire la contracte.
 • Soluţionarea disputelor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi care soluţionează dispute.
 • Îmbunătăţirea produselor şi a serviciilor.
 • Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre existente în vederea îmbunătățirii acestora (inclusiv prin realizarea de audituri); testarea îmbunătăţirilor realizate asupra serviciilor noastre sau a noilor noastre servicii; soluţionarea sesizărilor dumneavoastră